Нотаріальні дії / Засвідчення справжності підписів

Нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить закону і які не мають характеру правочинів та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.
Нотаріус не може засвідчувати справжність підпису фізичної особи на документі, у якому стверджуються обставини, право посвідчення яких належить лише відповідному державному органові (час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби, інвалідності, права власності на майно тощо). Справжність підпису на зазначеному документі може бути засвідчена у випадку, якщо документ призначений для подання до компетентних органів іншої держави.
Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

Картка зі зразками підписів та відбитка печатки (до банку)
Заява від батьків для отримання проїзного документа дитини
Заява від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон
Заява про надання згоди іншому з подружжя на укладення договору