Нотаріальні дії / Засвідчення справжності підписів / Картка зі зразками підписів та відбитка печатки

Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
заяви про відкриття поточного рахунку. Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу;
картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах).

Документи, необхідні для засвідчення справжності підписів на Картці зі зразками підписів та відбитка печатки:

- Статут;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Свідоцтво про державну реєстрацію);
- Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- Документ, що підтверджує повноваження представника (Протокол про призначення директора, наказ про призначення головного бухгалтера, довіреність, тощо);
- Паспорт представника;
Паспорт громадянина України, в якому не вклеєно фотокарток при досягненні його власником 25- і 45-річного віку, вважається недійсним
- Картка платників податку представника (Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера);
- Печатка юридичної особи

на початок сторінки