Нотаріальні дії / Засвідчення справжності підписів / Заява про надання згоди іншому з подружжя на укладення договору

Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя є кожна річ, набута за час шлюбу, крім:

- речей індивідуального користування;
- майна, набутого чоловіком, дружиною за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;
- майна, набутого чоловіком, дружиною за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;
- житла, набутого чоловіком, дружиною за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"
- земельної ділянки, набутої чоловіком, дружиною за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України.

Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя.
Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового.

Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.
Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

Документи, необхідні для засвідчення справжності підписів на заяві про надання згоди іншому з подружжя на укладення договору:

- Паспорт;
Паспорт громадянина України, в якому не вклеєно фотокарток при досягненні його власником 25- і 45-річного віку, вважається недійсним
- Картка платників податку (Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера);
- Свідоцтво про укладення шлюбу.

на початок сторінки