Посвідчення договорів

Договір купівлі-продажу
Договір дарування
Договір міни
Попередній договір
Договір застави (іпотеки)
Договір оренди
Шлюбний договір
Договір між батьками про участь у вихованні дитини
Договір між батьками про сплату аліментів на дитину
Інші договори

Засвідчення справжності підписів

Статут
Протокол загальних зборів
Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі
Картка зі зразками підписів для банку
Заява від батьків про надання згоди на виїзд дитини
Заява про прийняття спадщини або відмову від спадщини
Інші документи

Інші нотаріальні дії

Довіреність
Засвідчення вірності копій
Засвідчення вірності перекладів
Видача дублікатів документів
Передача заяв

Оформлення спадщини

Заповіт
Свідоцтво про право на спадщину

Нотаріус вчиняє також інші нотаріальні дії, передбачені статтею 34 Закону України «Про нотаріат»