РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ТА ОБТЯЖЕНЬ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

реєстрація права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна;

реєстрація переходу прав на об’єкт нерухомого майна;

поділ та об’єднання об’єктів нерухомого майна;

реєстрація змін характеристик об’єкта нерухомого майна;

реєстрація виникнення/зміни/припинення інших речових прав (іпотека, оренда) та обтяжень на об’єкт нерухомого майна

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА
ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

реєстрація створення юридичної особи (ТОВ, ТДВ, ПП, тощо);

реєстрація фізичних осіб-підприємців (СПД);

реєстрація змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу-підприємця